top of page

DISCLAIMER
She Creates ontwerpstudio (Kamer van Koophandel 80269257) nodigt u uit het aangebodene te kopen. She Creates ontwerpstudio behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
She Creates ontwerpstudio spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De in de webshop aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van She Creates ontwerpstudio.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten in de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met She Creates ontwerpstudio. Voor in de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan She Creates ontwerpstudio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij She Creates ontwerpstudio. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van She Creates ontwerpstudio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer: Winkelbeleid
bottom of page